12h ettevõtluslaager Paides  • Wabalinna maja (map)
  • 9 Tallinna
  • Paide, Järva maakond, 72713
  • Estonia

Korraldaja: Maria Rahamägi

Kaaskoolitajad: Matthias Hints

Külalisesineja: ÕF Julge Hunt