24h Ettevõtluslaager RaplasKorraldab: Karolin Luik

Kaaskoolitajad: Maria Rahamägi, Caroly Nisu