24h Ettevõtluslaager Raplas



Korraldab: Karolin Luik

Kaaskoolitajad: Maria Rahamägi, Caroly Nisu